*/1

DE AUTEURS
Joke Brackeva
Natacha Claes
Hanne Malfait
Petrouchka Rogge


Maaike Vantomme
Michael Van Deun
Ann Van Herck

Voor burgers van morgen

Het nieuwe vak Mens en samenleving vormt voor scholen en leerkrachten een uitdaging. Het samenbrengen van economische, sociale en maatschappelijke inhouden en competenties in één vak schept immers heel wat mo­gelijkheden. Het is voor jongeren cruciaal dat ze voldoende en juist ondersteund worden in hun ­ontwikkeling tot kritische en zelfredzame burgers in een diverse samenleving. De klas is hiervoor een goede oefenplaats.

Om een plaats te krijgen en te vinden in de samenleving is financiële geletterdheid belangrijk. Ook nieuwig­heden en digitale evoluties brengen risico’s met zich mee. Hoe je hier adequaat mee kan leren omgaan, is een van de vele boeiende onderwerpen die in Mens en samenleving aan bod komen.