*/1
Zelfgestuurd leren
met het portfolio
Wat is het voordeel voor de leerkracht?
 • Je hebt een overzicht van de leerprestaties van elke leerling.
 • Je toont dat je werkt aan de transversale eindtermen.
 • Je stimuleert de verticale samenwerking binnen vakgroepen.
 • Het is een instrument voor de leerling en vraagt van jou als leerkracht geen extra werk.
Wat is het?
 • Een persoonlijk en toegankelijk werkinstrument op maat van de leerling.
 • Leerlingen verzamelen en evalueren hun resultaten.
 • Biedt tips om prestaties te verbeteren en formuleert specifieke werkpunten.

Onderzoek toont aan dat leerlingen betere leerprestaties behalen als ze hun leerproces zelf in handen nemen. Een portfolio is hiervoor hét instrument.

Comfortabel lesgeven is van groot belang. Bij het uitdenken, ontwikkelen of verfijnen van lesmethodes denken wij niet alleen aan de leerlingen en hun vaardigheden. We willen Mens en samenleving ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Handleiding
 • Alle info en materiaal genoteerd bij de ingevulde pagina’s van het leerwerkboek.
 • Concrete suggesties voor de lesstrategie.
 • Tips om de inhouden gevarieerd aan te pakken.
 • Beknopte maar heldere achtergrondinformatie.
 • Verwijzing naar de leerplandoelen per thema.
 • Bij elke opdracht een verwijzing naar wat de leerlingen moeten kennen en kunnen.
 • A4-formaat, geperforeerd: handig om mee te nemen. 
 • Alle beeldfragmenten beschikbaar online of op dvd.

Didactisch comfort voor de leerkracht